تلفن تماس : 32219740 - 32219741

کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی نوین

آدرس:
کرج ، خیابان شهید بهشتی ، نبش کوچه بیمارستان امام خمینی ، برج کهن ، طبقه دوم ، واحد 2
تلفن:
026-32219740
موبایل:
026-32219741
قسمتهای ضروری*

آدرس

کرج  ،  خیابان شهید بهشتی  ،  نبش کوچه

بیمارستان امام خمینی ، برج کهن ، طبقه 2 ، واحد 2

ساعت کاری

شبانه روزی

تلفن


32219740 026
32219741 026

www.asan123.com